Salesiánský klub mládeže

Poslání Salesiánského klubu mládeže, z. s. Pardubice

 

Posláním Salesiánského klubu mládeže, z. s. Pardubice je výchova dětí a mládeže v salesiánském duchu. Cílovou skupinou jsou děti, mládež a celé rodiny ze společenství kolem kaple sv. Václava i z celé farnosti Pardubice. Nabízíme jim volnočasové aktivity i pobytové akce.

Hlášení SKM Pardubice

25 Bře 2020

Drazí rodiče  a dobrovolníci SKM,

 

s velkou důležitostí Vám oznamujeme aktuální plány našich událostí a pravidelných setkání vzhledem k situaci v naší zemi.

Především se jedná o tyto nejbližší akce: 

- Brigáda u Salesiánů - PŘESUN na předběřbý termín 18.04:2020

- Tvoření s přespáním - PŘESUN na pozdější období, zatím bez termínu

- Velikonoce pro mládež (nabídka online programu)

Vikariátní člověče v Přelouči 2020

24 Bře 2020

Vikariátní setkání mládeže v Přelouči byl jeden Velký úspěch. Především červené barvy, která porazila ostatní barvy. Členové přípravného týmu se rozdělili do 4 barev (červená, modrá, zelená a bílá), a jako správní reprezentanti svých barev si obarvili své vlasy. Byl to zajisté zábavný pohled pro domorodce, když nás viděli se takto pomalovaní pohybovat po nádraží, ale naše děcka nás poznaly! A hned se chytly dobré atmosféry. Letos jsme naše vikariátko utábořili ve skautské klubovně Přelouč.

Vyjádření SKM k Nouzovému stavu ČR

12 Bře 2020

Vážení rodiče a dobrovolníci SKM,

 

S lítostí Vám bohužel oznamujeme, že aktivity našeho klubu jsou se zítřejší platností zrušeny. Jedná se o oratoře a kroužky, včetně výuky náboženství ve čtvrtek a pátek, i o bar po mši svaté.

Zrušení platí do ukončení Nouzového stavu vyhlášeného naší vládou České republiky. Jednorázové akce typu: "Jarní tvoření, Salesiánská brigáda nebo Velikonoce" jsou stále v komunikaci a řešení.

Nouzový stav byl vyhlášen od dnešního dne 12/03/2020 na 30 dnů.

V případě jakékliv změny Vás budeme informovat!

Stránky