Nedělní oratoř pro děti a mládež

 

 

Smutným se dny vlečou, veselým rychle ubíhají. Sv Jan Bosko

 

Jsme tady… na webu a v prostoru salesiánského klubu mládeže v Pardubicích. Jsme moc rádi, že Vás takto můžeme pozvat – přijďte mezi nás do oratoře. Oratoř pro pro děti a mládež je otevřena každé dva týdny.

Na úvod pár slov na vysvětlenou - slovem oratoř se myslí volnočasová činnost, nabídka různého programu i blízkých vztahů. Vše v určitém, tzv. Salesiánském duchu. Salesiánské prostředí je charakteristické spontánností, domáckostí a laskavostí, ale i výchovou k hodnotám, ohleduplností a plnění pravidel.

Záměrem oratoře je poskytnout zázemí a prostor pro hry, sport a zábavu a nabídnout možnost společně prožitého nedělního odpoledne. Máte-li tedy chuť si zahrát, zasportovat si, zadovádět si nebo si jen tak popovídat, neváhejte a přijďte - budete srdečně vítáni.

Provozní doba oratoře pro děti a mládež je vždy v neděli, kdy je mše sv. pro děti, a to od 11:00 do 15:00, od října do dubna včetně. Bližší info o termínech najdete v kalendáři akcí SKM,

Do oratoře jsou zváni kluci i holky, děti i mládež. Mládeži, nezapomeňte pozvat a vzít sebou kamarády. Pouze u dětí, mladších 7 let bychom chtěli poprosit rodiče o jejich doprovod a péči o jejich ratolesti během nedělní oratoře

Součástí nedělní oratoře je i oběd, který si děti a mládež mohou koupit v baru. O účastníky se postará tým dobrovolníků společně se salesiány.

 

 

A abyste se u nás cítili dobře, a my všichni si neděli užili jak nejlíp, proto prosíme o respektování následujících pravidel:

  • Provozní doba oratoře pro děti a mládež je vždy v neděli, kdy je mše sv. pro děti, a to od 11:00 do 15:00, od října do dubna včetně..
  • Dětská herna, tělocvična a pingpongárna jsou přístupné pouze po přezutí. Nekonzumujte zde prosím žádné potraviny – za tímto účelem nabízíme stolečky v prostorách baru.
  • Pokud způsobíte nějaký nepořádek, prosíme o jeho úklid při ukončení aktivity. Odpadky patří do košů, pomůcky a sportovní nářadí či vybavení zpět na místa odkud bylo vzato nebo je vraťte zpět asistenci, pokud bylo takto vydáno.
  • Nepřemisťujte bezdůvodně žádný nábytek. Pokud je to nutné, vraťte jej po ukončení aktivity na původní místo.
  • Kulečník je přístupný pouze pro osoby starší 15ti let. Mladším pouze s doprovodem dospělých a na jejich odpovědnost.
  • Veškeré závady hlaste asistenci.
  • Pokud odcházíte z jakýchkoli prostor oratoře poslední, ujistěte se, že jsou zavřená všechna okna, vypnuté elektrické spotřebiče a je zhasnuto.
  • Ve všech prostorách oratoře je zakázáno kouření.
  • Nezapomeňte vrátit klíček od skříňky, pokud jste ji použili.
  • Děti mladší 7 let jsou zváni pouze s doprovodem jejich rodiče nebo rodičů

Přejeme si, aby se Vám u nás líbilo a abyste se rádi vraceli. Proto uvítáme jakékoliv nápady či připomínky buď osobně, nebo emailem na adresy: lmatpost.cz (lmatpost.cz(link sends e-mail)) nebo jiri.woclawekatgmail.com (jiri.woclawekatgmail.com(link sends e-mail))