Setkání chlapů

"Mladý muž, který neumí plakat, je barbar. Starý muž, který se neumí smát, je hlupák." (Richard Rohr)

 

Zveme Vás na otevřené společenství mužů od 18 do 100 let, kteří mají zájem upevnit si svého vnitřního ducha a ujasnit si různé postoje a názory ve svém životě. Dále o těchto věcech diskutovat a sdílet je s těmi, kteří prožívají stejné nebo podobné problémy.

 

Letošní rok budeme na chlapech probírat kurz Zacheus, který v ČR vede salesián Ladislav Heryán.
 

Kurz Zacheus

Kurz Zacheus se zrodil v prostředí Komunity Emmanuel ve Francii, v současné doběorganizován rovněž v anglicky hovořících zemích a v Holandsku. Jeho cílem je proměna člověka prostřednictvím sociální nauky církve, která vychází z evangelia, z pasivního křesťana v učedníka Kristova, odpovědného za svět kolem sebe, z křesťana obsluhovaného v křesťana sloužícího.

Kurz se skládá z osmi přednášek v měsíčním rytmu. Posluchač pak dostane materiál pro práci na doma. Jeho úkolem je měsíc se zabývat předneseným tématem, přičemž se v polovině měsíce má sejít s ostatními účastníky ve skupině (nejlépe ve skupině asi osmi lidí; z přednáškové skupiny lze tedy vytvořit i více skupinek) a výsledky práce konfrontovat. Práce spočívá v jednoduchých denních úkolech a modlitbách, které jsou dány úkolovými listy, a kterých je během měsíce asi patnáct (po posluchači vyžadují během těchto patnácti dní vždy asi třicet minut času).

Témata přednášek:

 1. Aktéři stvoření (Stvořitel stvořilčlověka ke svému obrazu, tedy jako tvůrce. Člověk má tedy svou prací rozvíjet stvoření a pokračovat v něm.)
 2. Ve službě obecnému dobru (Člověk se podílí na stvoření tehdy, pokud je jeho činnost ve službě obecnému dobru; obecné dobro je základní kategorie sociální nauky církve.)
 3. Spravedlivé nakládání s majetkem (Podílí-li se člověk na stvoření ve službě obecnému dobru, vytváří majetek. Je nezbytný, je nám svěřen: jak s ním nakládat a jak při jeho používání žít správně?)
 4. Přednostní volba pro chudé (Ve společnosti vždy budou chudí. V čem je nezbytná pomoc chudým a slabým, aby se činnost ve stvoření realizovala plným způsobem?)
 5. Uplatňování autority (Je-li činnostčlověka podílením se na stvoření ve službě obecnému dobru, vždy bude zapotřebí, aby zodpovědněuplatňoval autoritu a zároveň byl autority poslušen.)
 6. Subsidiarita a participace (Dva základní principy spravedlivého uspořádání společnosti. Každý křesťan je za společnost kolem sebe zodpovědný a je povinen ji budovat.)
 7. Jednota a svoboda (Každá společnost, má-li být spravedlivá a funkční při usilování o společné dobro, musí usilovat o vytváření jednoty v různosti, za současného zachování svobody všechčlenů.)
 8. Umění křesťanskéhoživota (Závěrečná shrnující přednáška. Jejím předmětem je rozvinutí Ježíšových slov „Já jsem cesta, pravda a život“ a výklad epizody o Ježíšově setkání se Zacheem, který je symbolem tohoto kurzu.)

Přednášky budou ve dvou blocích, na jaře a na podzim, s letní přestávkou.

Nejedná se o kurz o sociální nauce církve, nýbrž o kurz proměny člověka v odpovědného křesťana dnešní doby, následujícího Krista. Je nezbytné, chceme-li naši církev a společnost proměňovat, abychom se proměňovali především sami.

 

Obvyklý program:

 • úvodní modlitba
 • bubnování
 • krátké vzájemné představení se v případě nově příchozích
 • sdílení - co mě od minule potěšilo a co mě naštvalo
 • čtení z knihy Richarda Rohra - Naděje proti temnotám - s reakcí na text
 • závěrečná modlitba

 

"Setkání chlapů" je každý měsíc, vždy po dohodě z měsíce na měsíc (nejbližší setkání - viz kalednář na hlavní stránce), v Salesiánském středisku mládeže (vstup od světelné křižovatky)  - srdečně zveme a těšíme se.

 

Předvánoční setkání chlapů (i se třemi Syřany)