Oslavy Dona Boska

7 Úno 2017
Událost: 

Letošní čtvrtá sobota se v Salesiánském centru v Pardubicích nesla v duchu propojení už tradiční zabijačky s programem pro všechny věkové skupiny.
Praktické přípravy, již dlouho plánované akce, započaly už v pátek. V tento den se sešli někteří z mnoha farníků, aby připravili veškeré nezbytné potřeby pro hladký průběh víkendové akce. Ve skoro stejném osazení probíhalo sobotní ráno, kdy se připravovalo pohoštění a prostory pro přednášku i zábavu pro děti i mládež.
Samotná akce začala ranní mší v kostele sv. Václava. Přítomní farníci se poté odebrali do baru Salesiánského klubu mládeže, kde na ně čekalo pohoštění v podobě ovaru s křenem, zákusků a buchet. Po celý den mohli všichni zúčastnění přihlížet výrobě jitrnic, guláše a dalších zabijačkových dobrot, které později mohli i ochutnat. Pro ostatní, kteří se právě nezačleňovali do výroby již zmiňovaných masných výrobků byl připraven doprovodný program. Pro dospělé byla realizována přednáška o Povolání k životu a službě, kterou vedl P. Pavel Kuchař SDB. Tato přednáška nás měla inspirovat k přemýšlení o přijetí našeho poslání, tedy dobrovolnictví a naší obětavosti.
V Salíčku si nejmenší účastníci akce, pod dozorem svých rodičů, vyráběli ozdobné knoflíky, krabičky či obrázky. Pro starší děti byl poté zajištěn sportovní program, plný her a pohybu. Celý den jsme ukončili adorací a závěrečným požehnání.
Celý den byl protkán milou a přátelskou atmosférou. Bylo velmi příjemné být součástí této komunity, která působí tak pospolitě. Téměř každý, zde přítomný farník zastával v celodenním programu svou úlohu. To mohlo zprvu působit chaoticky, ale v závěru právě tato skutečnost tvořila tak působivé propojení všech zúčastněných.
Po nedělních mších za sv. Jana Boska, si všichni přítomní mohli za dobrovolný příspěvek odnést některé ze zabijačkových výrobků na ochutnání. Setkání farníků v Salesiánském centru tím však nekončilo. V odpoledních hodinách byli všichni zváni na festival Cantate Bimbi, k poslechnu malých zpěváčků. Festivalu, který se taktéž koná každým rokem, se může zúčastnit každý zpěvák do dvanácti let věku. Součástí programu byla i bohatá tombola, jež uskutečnila kdekoho šťastným.
Tereza Zetková a Jiří Woclawek