Velikonoce 2018 pro mládež 13+

7 Bře 2018
Událost: 

Program:

Čtvrtek:

  • 07:00 - sraz na vlakovém nádraží
  • Missa chrismatis v Hradci Králové
  • nácvik liturgie na večerní mši sv.
  • netradiční večeře a večerní program

Pátek:

  • křížová cesta na hrad Potštejn
  • nácvik liturgie na odpolední obřady
  • tématický program pro mládež

Sobota:

  • dopolední nácvik liturgie
  • konec programu nejpozději do 10 hod

Účastníci budou ubytováni v salesiánském klubu.

Stravování zajištěno od čtvrtečního oběda až po sobotní snídani včetně.

Bližší info a co s sebou se dozvíš po přihlášení.

Přihlašujte se nejpozději do neděle 25. 03. 2018.

Přihlášky jsou k dipozici v tištěné podobě v kostele nebo baru, digitální verze na webu.

Kontakt: Jiří Woclawek, SDB

Tel.: 777259334, jiri.woclawekatgmail.com

Příloha: