Žehnání nového kříže

14 Zář 2015
Událost: 

Milí farníci, zveme vás na žehnání nového hlavního kříže pro náš kostel sv. Václava, které se uskuteční o naší pouti v pondělí 28.9.2015 při mši sv. v 8:30 h. Dřevěný kříž s kovovým umělecky kovaným korpusem Pána Ježíše v těchto dnech připravuje mladý umělec Jindřich Beneš z Nové Paky. Cena je 35 000 Kč a tuto částku téměř celou zaplatil jeden dárce.

Dalším prvkem obnovy bude nový oltář. Dosavadní, jakož i ostatní mobiliář, je provizorní a ne zrovna estetický. Chtěli bychom trvalý oltář dle předpisů církve. Nový oltář bude z bílého carrarského mramoru, do něj vytesané heslo Dona Boska „Da mihi animas…“ (Dej mi duše…), stát bude na kovaných nohách, ozdobený 2 x 12 pruty jako Starý a Nový zákon. Mezi pruty bude štěrbina směřující vzhůru, která symbolizuje Boží milost. Pozadí prutů bude tvořeno neprůhledným plexisklem, nasvíceným LED diodami. Bude to krásné! Instalaci oltáře plánujeme v září 2016. Cena díla bude 190 000 Kč a my vás chceme poprosit o finanční pomoc. Váš dar bude darem přímo Pánu Bohu a On vám to jistě bohatě odplatí! Malé i větší částky můžete přinášet kdykoliv k nám salesiánům v hotovosti, nebo poslat na účet Místní komunity SDB č.ú. 120 725 1389/0800, var.s. 2809 (datum svátku sv. Václava), konst.s. 0558. Předem děkujeme za každý příspěvek!

S přáním Božího pokoje a požehnání P.Ondřej Matula SDB, rektor kostela