Ohlášky

Pořad bohoslužeb - kaple sv. Václava

v týdnu od 23. do 30. dubna

 

 

Neděle

 

23. dubna

2. neděle velikonoční - Neděle Božího milosrdenství

  8.30  za zemřelého manžela, syna a vnuka

10.00  za zemřelou Anežku a Josefa Žákovy

 

 

Středa

 

26. dubna

 

17.00  na úmysl dárce

 

 

Čtvrtek

 

27. dubna

 

 

18.30  za zemřelé rodiče, živé a zemřelé členy rodiny

 

Pátek

 

28. dubna

 

18.30  za uzdravení vztahů v rodině

 

 

Neděle

 

23. dubna

3. neděle velikonoční

  8.30 za Boží pomoc, ochranu P.M. a za dobrou práci syna

10.00 za zemřelé rodiče a požehnání pro vnoučata

 

 

 

Dnes je od 10 hodin schůzka malých ministrantů.

 

Od pátku 28. do soboty 29. dubna se koná setkání mládeže pardubického vikariátu. Bližší informace na plakátech.

 

Předprázninové setkání pro děvčata od 7 let, přihlášených na tábor, bude od soboty

29. do neděle 30. dubna.

 

Setkání seniorů v našem kostele bude v sobotu 29. dubna v 8.00 hodin.

 

Připomínáme nabídku nedělního florbalu v neděli 30. dubna od 10.30 do 11.30.

 

V sobotu 13. května se v našem areálu koná Festival Salesiánského hnutí mládeže. Zváni jste všichni. Další informace jsou na plakátu.

 

V neděli 14. května se bude konat předposlední oratoř s končinou.

 

V sakristii je možné se začít přihlašovat na farní pouť, která bude v sobotu 27. května a pojedeme na Chlumek. Při přihlášení rovněž uveďte, zda chcete zajisti oběd. Děkujeme.

 

Nabídka na tábory: putovní tábor od 12 let je plný

                                  tábor pro děvčata od 7 let - 8 přihlášených

                                  tábor pro kluky od 8 let - 14 přihlášených a zbývají 4 volná místa