Ohlášky

Pořad bohoslužeb - kaple sv. Václava

v týdnu od 15. do 22. října

 

 

Neděle 15. října

 

28. neděle v mezidobí 

   8.30  za zemřelou sestru, rodiče a švagra

 10.00  za zemřelé rodiče

 

Středa 18. října

 

 

17.00  za Hanu Samkovu a její rodinu

 

Čtvrtek 19. října

 

 

17.00  za Hanu Samkovu a její rodinu

 

Pátek 20. října

 

 

18.30  za zemřelého otce a duše v očistci

 

Neděle 22. října

 

 

29. neděle v mezidobí  

  8.30  na poděkování za letošní úrodu

10.00  na poděkování za 85 let života s prosbou o další Boží

           ochranu a pomoc

 

Příští neděli bude schůzka menších ministrantů a nedělní oratoř pro děti.

 

Na konci října, v době podzimních prázdnin, zveme:

- starší kluky ve věku od 12 let od 26. do 29. října na ministrantské setkání do Sebranice

- mládež od 14 let na vikariátní pouť mládeže do Králík od 26. do 29. října 

Bližší informace v sakristii, na nástěnce a webu.

 

Příští neděli 22. října v rámci dětské bohoslužby poděkujeme za letošní úrodu. Kdo by mohl vypůjčit ovoce či zeleninu k výzdobě, prosím o donesení do pátku 20. října. Děkuji.

 

Naši zemřelí stále patří do našeho farního společenství. Abychom si je mohli společně připomenout, pokud budete mít o to zájem, přineste do neděle 29. října na lístku:

Jméno zemřelého, datum narození a úmrtí, případně i fotografii. Tablo našich zemřelých umístíme v kostele. Lístky se jménem můžete odevzdat v sakristii. Děkuji.

 

V předsíni na nástěnce je rozpis na nedělní čtení. Budeme rádi, když se budete zapisovat.

 

Upozorňujeme na nové číslo Katolického týdeníku, Nezbeda a Adalbert.

 

Zveme děvčata od 11 let na Večer pro dospívající děvčata, který se uskuteční v pátek

3. listopadu ve středisku.

 

V sobotu 4. listopadu zveme děti, mládež i celé rodiny na podzimní brigádu úklidu našeho areálu. Akce začne mší svatou v 8 hodin, která bude obětována za zemřelé

z našich rodin. Za pomoc při brigádě upřímně děkujeme. O jídlo bude postaráno.

 

Modlitební setkání pro ženy bude v pondělí 6. listopadu od 19 hodin v Salíčku.

 

Sobotní výlet pro děti od 7 let bude 11. listopadu na rytířský hrad kolem Hradce Králové

 

V neděli 26. listopadu se uskuteční již tradiční nesoutěžní odpoledne - Salesiáni mají talent.  Odvážní se mohou začít hlásit u George.