Ohlášky

 

Pořad bohoslužeb - kaple sv. Václava

v týdnu od 21. do 28. dubna 2019

 

 

Neděle 21. dubna

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – žehnání pokrmů

  8.30 na úmysl dárce

10.00 za dobrodince našeho kostela

 

Pondělí 22. dubna

 

8.30 za děti a mládež naší farnosti

 

Středa 24. dubna

 

17.00 za dobrodince a duše v očistci

 

Čtvrtek 25. dubna

 

17.00 za oběti komunismu

 

Pátek 26. dubna

 

18.30 za dobrodince a duše v očistci

 

Neděle 28. dubna

2. neděle velikonoční – Neděle Božího milosrdenství

  8.30 za Romanu Minaříkovu a rodinu

10.00 za Boží pomoc, ochranu Panny Marie a dary Ducha

          Svatého pro syna a rodinu

 

Děkuji všem, kdo jste se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě obřadů Svatého týdne a tak nám pomohli k jejich hezkému prožití, zvlášť děkuji ministrantům, schóle i mládeži. Ať vám všem to Bůh bohatě odmění.

 

Oblastní charita Pardubice hledá vedoucí Pečovatelské služby v Holicích a Moravanech. Více informací u paní ředitelky Marie Hubálkové a na webových stránkách pardubické charity.

 

Příští neděli bude bohoslužba pro děti.