Ohlášky

 

Pořad bohoslužeb - kaple sv. Václava

v týdnu od 25. června do 2. července

 

 

 

Neděle 25. června

 12. neděle v mezidobí

  8.30  za Patrika Uhláře

10.00  za dobrovolníky

 

 

       Středa  28. června

Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

17.00  na úmysl dárce

 

 

       Čtvrtek  29. června

 

Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

18.30  na úmysl dárce

 

       Pátek  30. června

 

18.30  na poděkování za dar povolání

 

 

Neděle 25. června

13. neděle v mezidobí

  8.30  za Boží ochranu dětí, mládeže  rodin o prázdninách

10.00  za dar uzdravení

 

 

 

Děkujeme všem, kdo se zapojili na brigádě na Míčově, kde se hlavně připravoval prostor pro letní tábory. Ať vám to všem dobrý Bůh bohatě odmění. 

 

Tuto neděli 25. června se koná obvyklé zakončení školního roku. Zveme děti,  mládež a rodiny na 15. hodinu na hřiště. O zábavu bude postaráno. Od 17 hodin bude následovat předprázdninové setkání pro dobrovolníky. Občerstvení je zajištěno. Prosíme jen o upečení buchet či jiných dobrot.

 

Na táboře děvčat od 7 let jsou stále ještě volná místa.

 

V předsíni na nástěnce je nový rozpis na nedělní čtení. Můžete se zapisovat.

 

Přihlášky do kroužků jsou k dispozici v předsíni kostela a v baru. Pokud je máte vyplněné, můžete je již teď odevzdat Georgovi.

 

Jen pro vaši informovanost: o. Josef se bude s námi loučit v neděli 3. září a 10. září přivítáme mezi sebe o. Jiřího Křemečka a o. Václava Čunka.

 

Pokud by měl někdo chuť a trochu času, prosil bych o pomoc s vypletím záhonů před kostelem. Děkuji. o. Vojtěch