Ohlášky

Pořad bohoslužeb - kaple sv. Václava

 

v týdnu od 10. do 17. prosince

 

 

Neděle 10. prosince

2. neděle adventní

  8.30  za zemřelé rodiče, živé a zemřelé členy rodiny

10.00  za zemřelé rodiče, obrácení vnuček a za duše v očistci

 

Středa 13. prosince

 

 

17.00  za spolupracovníky                                                           

 

Čtvrtek 14. prosince

 

 

17.00  za členy živého růžence

 

Pátek 15. prosince

 

 

18.30 za nalezení zaměstnání

 

Sobota 9. prosince

 

8.00 za seniory a za Boží požehnání pro jejich život

 

Neděle 10. prosince

3. neděle adventní - radostná

  8.30  za uzdravení rodiny

10.00  za rodiče Husníkovy, Konrádovy, děti a vnučku

 

 

V předsíni kostela jsou k rozebrání knihy různých titulů.

V baru se pořádá výprodej knih novějších titulů.

 

Děkuji dětem, které se zapojily do výroby andělíčku do betléma. Ještě před sebou máte dvě neděle, tak abyste vytrvaly.

 

Tuto neděli vás zve Salesiánský klub mládeže Centrum Don Bosco na Adventní koncert skupiny Oboroh, který se uskuteční v našem kostele. Začátek je v 16 hodin. Vstupné je dobrovolné. Výtěžek bude věnován na činnost  Centra, které se věnuje mladým lidem opouštějícím dětské domovy.

Sbírka o této 2. adventní neděli je na činnost Centra Don Bosco. Děkujeme za každý dar. K rozebrání jsou také nové číslo Bulletinu.

 

V sobotu zvu vás, seniory, na setkání, které začne v 8 hodin mší svatou. Bude obětována za vás. Po mši svaté bude setkání pokračovat shlédnutím části filmu Příběh Marie a posezením.  

 

Příští neděli bude dětská bohoslužba a vyhodnocení ministrantské služba. Po mši svaté bude ministrantská schůzka.  

 

Téměř za měsíc nás čeká volba nového prezidenta. Proto jsme v tomto čase zváni k modlitbě na tento úmysl. Jistě, je to otázka svobody, komu dáme svůj hlas. Jednám z kandidátů, který má k tomu morální předpoklady a zkušenosti ve službě státu, je Pavel Fischer. Kdo chce vědět víc, jsou v předsíni na stole bližší informace.