Ohlášky

 

Pořad bohoslužeb - kaple sv. Václava

v týdnu od 19. do 27. října 2019

 

 

Sobota 19. října

 

8.00 za seniory a nemocné

 

Neděle 20. října

29. neděle v mezidobí

  8.30 za Boží požehnání pro rodinu

10.00 za rodiče Husníkovy, Konrádovy, děti a vnoučata

 

Středa 23. října

 

17.00 na úmysl dárce

 

Čtvrtek 24. října

 

17.00 za zemřelého manžela a rodiče

 

Pátek 25. října

 

18.30 za uzdravení duše i těla

 

Neděle 27. října

30. neděle v mezidobí

  8.30 za zemřelou snachu Zorku

10.00 za zemřelé rodiče, manžela, sestru a švagra

 

 

Srdečně vás zvu na setkání seniorů v našem kostele, které bude tuto sobotu 19. října. Začneme mší svatou v 8 hodin a pak se podíváme na poutní místo Frýdek a Prašivou.

 

Sbírka této neděle je na misie. Za každý dar upřímně děkujeme.

Na nástěnce v předsíni kostela jsou na kartičkách dobrovolníci z naší vlasti pracující v různých zemích světa. Je možné si někoho vybrat a modlitbou ho provázet v jeho službě.

 

Naši zemřelí stále s námi tvoří jednu rodinu. Blíží se dny, kdy si je budeme více připomínat. Jako v loňském roce, tak i letos, bych rád udělal tablo zemřelých, na kterém abychom si je s vděčností připomněli. Kdo bude mít zájem, doneste do příští neděle 27. října do sakristie na lístku: Jméno a příjmení, datum narození a úmrtí. Děkuji.

 

25. – 27. října připravujeme víkend pro mládež od 11 let. Plakát i přihlášky s informacemi jsou na obvyklých místech. Máte poslední příležitost k přihlašování.

 

V sobotu 9. listopadu zveme mládež na vikariátní setkání, tentokrát do Horního Jelení. Více info opět na plakátech a fb.

 

Prosíme všechny farníky, dobrovolníky, rodiny i mládež o pomoc při podzimní brigádě  v sobotu 16. listopadu. Začínat budeme mši svatou v 8 hod., po níž vás zveme na snídani.

 

17. listopadu (neděle) se bude konat už tradiční akce: „Salesiáni mají talent“. Rodičové a děti, mládeži… zveme malé i velké tanečníky, sportovce, kouzelníky a další z vás. Bližší informace budou v nejbližších dnech na plakátech i na webu. Na vaše přihlášky se ve středisku mládeže těší  George W. a Mája Hrdá. 

 

U východu z kostela jsou připraveny krabice na anketní lístky. Děkuji.

 

Příští týden se za soboty na neděli mění čas. Noc bude o hodinu delší.