Ohlášky

 

Pořad bohoslužeb - kaple sv. Václava

 

Květná neděle a Svatý týden 2020

Milovaní,

i v letošních, za tak zvláštních okolností, vstupujeme do událostí Svatého týdne.

O Květné (pašijové) neděli slyšíme nejen o slavném vjezdu Ježíše od Jeruzaléma, ale též se před námi odvíjí příběh jeho utrpení: Večeřadlo, Getsemany, Pilát, Kalvárie, hrob a Zmrtvýchvstání.

Jsme svědky nejen „Jeden z vás mě zradí… - Pane, až na smrt s tebou půjdu … Petře, dřív než …“ Příběh nekončí smrtí na kříži, ani uložením do hrobu. Přichází nedělní ráno… „Proč hledáte živého mezi mrtvými. Není tady, byl vzkříšen!“ Pak tolik setkání se Zmrtvýchvstalým, a přesto je tak těžké tomu všemu uvěřit. Jen z prožitého utrpení, samoty, zkušenosti vlastního selhání, nejistoty, se postupně rodí velikonoční radost. „On žije“, zvěstuje Magdaléna apoštolům…

  

V tyto dny - pro soukromou adoraci, k přijetí svátosti smíření a svatého přijímání - bude v době od 5. dubna do 12. dubna kostel otevřen:

           

úterý a středa Svatého týdne   od 17.00 do 18.00 hodin

Zelený čtvrtek a Velký pátek   od 17.00 do 18.00 hodin

Slavnost Zmrtvýchvstání          od 8.00 do 10.00 hodin

 

 

Úmysly mší svatých - sv. Václav

 

 

Neděle 5. dubna

Květná neděle

Na úmysl dárce

Za posilu pro nemocné a ty, kteří se o ně starají

 

Středa 8. dubna

 

Za členy živého růžence

 

Zelený čtvrtek 9. dubna

 

Na poděkování za dar kněžství a nová povolání

 

Velký pátek 10. dubna

 

Xxx – obřady Velkého pátku

 

Bílá Sobota 11. dubna

 

Xxx

 

Neděle 12. dubna

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Za děti připravující se k prvnímu sv. přijímání, rodiče a sourozence

Za zemřelé rodiče

 

Pondělí velikonoční

 

Za farní rodinu

 

 

Žehnání pokrmů o Velikonocích mohou věřící vykonat ve svých domovech.

Žehnání velikonočních pokrmů připomíná, že společenství se zmrtvýchvstalým eucharistickým Kristem má pokračovat doma v hostině lásky.
Pane, po svém vzkříšení ses zjevil svým učedníkům a jedl jsi s nimi. Také nás zveš k svému stolu a slavíš s námi hostinu. Prosíme tě, dej, ať i tyto pokrmy jsou nám znamením tvého požehnání a tvé lásky. Přijmi pozvání do našich domovů. Zůstávej s námi a dej, ať stále zakoušíme tvou přítomnost a tvé požehnání. Posiluj v našich domovech vzájemnou lásku, která pramení z tvého velikonočního vítězství nad smrtí a hříchem. Doveď nás všechny až ke stolu nebeské hostiny, kde žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

 

VELIKONOCE 2020

VÝBĚR Z ŽIVÝCH PŘENOSŮ

KVĚTNÁ NEDĚLE (5. dubna)

09:30 hod. HRADEC KRÁLOVÉ * katedrála sv. Ducha (biskup Jan Vokál)

10:00 hod. PRAHA * ČT 2 - Kom. centrum Matky Terezy (…)

10:30 hod. PLZEŇ - kostel Nanebevzetí Panny Marie (biskup Tomáš Holub)

11:00 hod. ŘÍM * TV NOE - náměstí sv. Petra (papež František)

18:00 hod. OSTRAVA * TV NOE - kostel sv. Václava (... )

ZELENÝ ČTVRTEK (9. dubna)

08:30 hod. OLOMOUC – katedrále sv. Václava (arcibiskup Jan Graubner)

17:30 hod. BRNO * ČT 2 - kostel sv. Jakuba (... )

18:00 hod. ŘÍM * TV NOE - bazilika sv. Petra (papež František)

18:00 hod. HRADEC KRÁLOVÉ * katedrála sv. Ducha (biskup Jan Vokál)

18:00 hod. PLZEŇ - kostel Nanebevzetí Panny Marie (biskup Tomáš Holub)

VELKÝ PÁTEK (10. dubna)

15:00 hod. HRADEC KRÁLOVÉ * katedrála sv. Ducha (biskup Jan Vokál)

15:00 hod. PLZEŇ - kostel Nanebevzetí Panny Marie (biskup Tomáš Holub)

18:00 hod. ŘÍM * TV NOE - bazilika sv. Petra (papež František)

21:00 hod. ŘÍM * TV NOE - náměstí sv. Petra * Křížová cesta (papež František)

BÍLA SOBOTA - VIGILIE (11. dubna)

20:30 hod. HRADEC KRÁLOVÉ * katedrála sv. Ducha (biskup Jan Vokál)

21:00 hod. ŘÍM * TV NOE - bazilika sv. Petra (papež František)

21:00 hod. PLZEŇ - kostel Nanebevzetí Panny Marie (biskup Tomáš Holub)


ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (12. dubna)

 

09:30 hod. HRADEC KRÁLOVÉ * katedrála sv. Ducha (biskup Jan Vokál)

10:30 hod. PLZEŇ - kostel Nanebevzetí Panny Marie (biskup Tomáš Holub)

11:00 hod. ŘÍM * TV NOE - náměstí sv. Petra (papež František)