Ohlášky

 

Pořad bohoslužeb - kaple sv. Václava

v týdnu od 20. do 27. srpna

 

 

 

      Neděle 20. srpna

20. neděle v mezidobí

  8.30  na úmysl dárce

10.00  za Helenu Ráčkovu a celý rod

 

 

Neděle 27. srpna

 

 

21. neděle v mezidobí

  8.30  na poděkování za Boží ochranu po dobu prázdnin

10.00  za dobrodince našeho kostela

 

 

Mše svaté ve všední den v tomto týdnu nebudou.

 

Bar bude po mši svaté otevřen.

 

Na stolku u bočního východu je nové číslo Katolického týdeníku. K rozebrání pak starší čísla dalších časopisů. 

 

V předsíni na nástěnce je rozpis na nedělní čtení. Prosím, můžete se zapisovat.

 

V předsíni jsou přihlášky do náboženství. Prosím o vyplnění a jejich urychlené odevzdání v sakristii případně v baru, abychom mohli připravit nový školní rok. Děkuji.

 

Srdečně zveme na vyprávění o neobyčejné cestě na kolách Latinskou Amerikou. Povídání o této cestě se uskuteční ve čtvrtek 31. srpna v 18.30 v baru.

 

Setkání seniorů bude v sobotu 2. září a začne mši svatou v 8 hodin. Srdečně zveme.

 

V neděli 3. září se s námi při mši svaté v 8.30 rozloučí o. Josef, který odchází do Prahy na provincii. Po mši svaté vás pak zveme do baru.

S novými členy naší komunity - o. Jiřím Křemečkem a o. Václavem Čunkem se pak přivítáme v neděli 10. září.