Ohlášky

Pořad bohoslužeb - kaple sv. Václava

v týdnu od 14. do 21. října  2018

 

 

 

Neděle 14. října

28. neděle v mezidobí

  8.30  za zemřelé rodiče, sestru a švagra

10.00  za náš národ a jeho budoucnost

 

 

Středa 17. října

 

 

17.00  za dobrodince našeho kostela

 

Čtvrtek 18. října

 

17.00  na poděkování za dar života a Boží požehnání pro celou

           rodinu

 

Pátek 19. října

 

18.30  za české salesiány - misionáře

 

Sobota 20. října

 

 8.00  za seniory a nemocné

 

Neděle 21. října

 

28. neděle v mezidobí  -  misijní neděle

  8.30  na poděkování Panně Marii za přijatá dobrodiní

10.00  za misie - za misionáře a jim svěřené

 

 

18. října zveme na setkání chlapů, které bude ve středisku od 19 hodin.

 

Zveme mládež od 13 let na vikariátko, které se uskuteční v sobotu 20. října v Horním Jelení. Čeká na vás mše svatá, bitevní hra, kamarádi i fotbal. Doprava z Pardubic je zajištěna. Více informací na plakátcích, stránkách farnosti Pardubice a Facebooku.

 

Sbírka příští neděli 21. října je na misie. Za každý dar upřímně děkujeme.

 

26. - 28. října zveme mládež od 14 let na akční víkend Dárečci III. Tentokrát se ponoříme do dětství a dospívání mladého Jeníka Boska. Více informací na plakátech a facebooku.

 

V neděli 28. října při mši svaté v 8.30 poděkujeme za letošní úrodu. Kdo by mohl a chtěl donést nějakou zeleninu či ovoce k vyzdobení oltáře, prosím donesení do pátku 26. října. Děkuji.

 

V sobotu 3. listopadu se bude konat v našem salesiánském areálu podzimní brigáda.

 

V pondělí 5. listopadu v 19 hodin se bude konat v klubovně Salíček setkání Modlitby matek.

 

V neděli 25. listopadu se bude konat již obvyklé nesoutěžní odpoledne Salesiáni mají talent. Všechny děti, mládež i dospělé zveme k zapojení a předvedení svých darů a schopností.

 

Naši zemřelí stále s námi tvoří jednu rodinu. Blíží se dny, kdy si je budeme více uvědomovat. Jako v loňském roce bych rád před udělal tablo zemřelých, na kterém abychom si je s vděčností připomněli. Kdo bude mít zájem, doneste do neděle 28. října do sakristie na lístku: Jméno a příjmení, datum narození a úmrtí.

 

V předsíni je na nástěnce rozpis na nedělní čtení na mše svaté pro děti i na ostatní nedělní mše svaté. Prosím, zapisujte se.