Ohlášky

Pořad bohoslužeb - kaple sv. Václava

v týdnu od 17. do 24. června 2018

 

 

Neděle 17. června

 

11. neděle v mezidobí

  8.30  za Boží pomoc pro P. Petra Holubičku a jeho maminku

10.00  za dobrodince našeho kostela

 

 

Středa 20. června

 

 

 17.00  za uzdravení duše i těla

 

Čtvrtek 21. června

 

 

17.00  za rodiče z matčiny strany

 

Pátek 22. června

 

18.30  za uzdravení vzatů v rodině

 

Sobota 23. června

 

 8.00  za seniory a nemocné

 

Neděle 24. června

 

Slavnost Narození svatého Jana Křtitele

  8.30  za maminku Vlastu Hamplovu, bratra Davídka a duše v

           očistci

10.00  na poděkování za školní rok

 

 

 

Děkujeme všem, kdo se zúčastnili brigády na Míčově. Ať vám to dobrý Bůh bohatě odmění.

 

Dnes zveme i děti do baru na zmrzlinu, abychom mohli spolu oslavit závěr školního roku a dětských bohoslužeb. 

 

Setkání seniorů v našem kostele bude v sobotu 23. června. Začneme v 8.00 mší svatou a pak budeme pokračovat v sakristii kostela.

 

V neděli 24. června zveme děti i rodiče na podvečerní setkání do střediska, při kterém se rozloučíme se školním rokem. Začínáme v 16 hodin na hřišti.  

 

V předsíni kostela a v baru jsou přihlášky do kroužků našeho kostela svatého Václava (náboženství, schólička a ministranti). Přihlášky, prosíme, odevzdejte co nejdříve v kostele nebo v baru. V dřívějších přihláškách je chyba v plánovaném ministrantském kroužku. Bude každý pátek od 15.15 do 16.00. Děkujeme.

 

Příští neděli je sbírka na charitu. Děkujeme.