Ohlášky

Pořad bohoslužeb - kaple sv. Václava

v týdnu od 18. do 25. února 2018

 

 

Neděle 18. února

 

1. neděle postní

  8.30  za zemřelou rodinu

10.00  za zemřelého manžela, rodiče z obou stran, prarodiče a 

          duše v očistci

 

Středa 21. února

 

16.30  křížová cesta

17.00  na úmysl dárce

 

Čtvrtek 22. února

 

Svátek Stolce svatého apoštola Petra

17.00  na poděkování za dar života a za celou rodinu

 

Pátek 23. února

 

18.00  křížová cesta

18.30  za mír a Boží pokojv ve světě

 

Neděle 25. února

 

2. neděle postní

  8.30  za Boží pokoj a požehnání pro děti, mládež a rodiny

10.00  za zemř. Zdeňka Vindera, zemř. rodiče a obrácení vnuček

 

 

Pro děti, ale nejen pro ně, na postní dobu

Děti zvu k Cestě od Popeleční středy k Velikonocům. Kdo je ještě nemáte, tak na stolečku s obětními dary je připravena vystřihovánka šlápot na jednotlivý týden. Bude stačit jednu vybarvenou šlápotu přinést vždy v neděli na mši svatou.

Rovněž jsou připraveny pokladnice na postní dobu spolu s návodem. Do nich můžeme během postní doby střádat své ušetřené peníze, které o velikonoční neděli přineseme jako dar salesiánům a jejich dílu v Bulharsku.

 

Křížovou cestu se budeme modlit společně před mší svatou ve středu od 16.30 a v pátek od 18.00 hodin.

 

Pokud by ještě některá z vás žen chtěla pomoc při výzdobě kostela, ať se přihlásí u o.Vojtěcha.

 

V sobotu 24. února zveme všechny děti na sobotní odpolední tvoření, které bude v prostorách salesiánského klubu od 14 do 18 hodin. Bližší informace jsou na plakátech a webu SKM.

 

V sobotu 24. února zveme děti na celodenní výlet. Vydáme se za sněhem do Orlických hor. Více informací je na plakátku.

 

Příští neděli bude mše svatá v 8.30 dětská a po ní bude následovat setkání mladších ministrantů.