Ohlášky

 

Pořad bohoslužeb - kaple sv. Václava

v týdnu od 18. do 25. srpna 2019

 

 

Neděle 18. srpna

20. neděle v mezidobí

  8.30 za zemřelého Antonína Bartoše a celou rodinu

10.00 za Helenu Ráčkovu a celý rod

 

Středa 21. srpna

 

7.00 na poděkování za dar svatého přijímání

 

Čtvrtek 22. srpna

 

7.00 za nová duchovní povolání, za věrnost a vytrvalost

 

Pátek 23. srpna

 

18.30 za nemocné a za ty, kdo o nemocné pečují

 

Neděle 25. srpna

 21. neděle v mezidobí

  8.30 za živé a zemřelé členy rodiny

10.00 za Růženu a Václava Línkovy a oba rody

 

 

Děkuji za všechny vaše modlitby, kterými se navzájem provázíme v čase prázdnin a dovolených. Vyprošujeme si vzájemně Boží ochranu, požehnání a šťastné návraty domů.

 

U bočního východu z kostela jsou

k rozebrání starší čísla různých časopisů

k rozebrání DVD s křesťanskou tématikou v češtině a slovenštině

a stolní kalendáře na rok 2020 za 65 korun.

 

Bar bude v neděli po dobu prázdnin otevřen pouze v případě, že se najde někdo, kdo bude ochoten druhé obsloužit. 

 

Salesiánský klub mládeže na konci srpna pořádá Příměstský tábor. Tábor je určen pro všechny děti od 7 do 10 let. Více informací o táboře a přihlašování naleznete na webu SKM (www.pardubice.sdb.cz) a plakátcích.

 

Nový školní rok začneme v našem kostele v neděli 1. září. Mše svatá bude za školáky, budeme prosit za potřebné dary Ducha svatého pro ně i pro rodiče. Při této příležitosti jim požehnám školní brašny, baťůžky a školní potřeby.