Ohlášky

 

Pořad bohoslužeb - kaple sv. Václava

v týdnu od 8. do 15. září 2019

 

 

Neděle 8. září

23. neděle v mezidobí

8.30 za Boží požehnání pro celou rodinu

10.00 za uzdravení sestry Růženy

 

Středa 11. září

 

17.00 za rod z otcovy strany

 

Čtvrtek 12. září

 

17.00 za členy živého růžence

 

Pátek 13. září

 

18.30 za rod z otcovy strany

 

Sobota 14. září

 

8.00 za seniory a nemocné

 

Neděle 15. září

24. neděle v mezidobí

  8.30 na poděkování z dar života s prosbou o Boží požehnání

10.00 za Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro syna, vnuka a

          rodinu

 

13. září. (tento pátek) je první letošní spolčo mládeže od 15 let v 17 hod v prostorách baru.

 

Mše svaté pro děti (dětské bohoslužby) začnou příští neděli 15. září.

Pro děti jsou připraveny na každou neděli samolepky, během roku nás též bude provázet plyšák (králíček) a jedno z přítomných děti dostane malou odměnu

 

Kroužky Salesiánského klubu i vyučování náboženství začíná v týdnu od 16.9.

 

Příprava na biřmování začne ve čtvrtek 19. září v 18.30 hod v salesiánském středisku mládeže (Zborovské nám.).

 

Výuka náboženství začne v pátek 20. září a bude probíhat takto:

První a druhá třída     začátek v 13.30  -  Martina Traxlerová

Třetí třída                   začátek v 14.15  -  P. Vojtěch Glogar

Čtvrtá a pátá třída      začátek v 14,15  -  Martina Traxlerová

Šestá a sedmá             začátek v 14.15  -  Jiří Woclawek (George)

Kdo ještě neodevzdal přihlášku, prosím, abyste tak učinili co nejdříve, abychom mohli vše potřebné v klidu připravit.

 

Setkání seniorů bude v sobotu 14. září. Začneme mší svatou v 8 hodin, podíváme na poutní místo Hluboké Mašůvky a jistě bude dost času i na příjemné posezení. Srdečně vás zvu. 

 

V předsíni je nový rozpis na čtení při nedělních mších svatých. Prosím, zapisujte se.

 

21. září se koná už 4. ročník sportovního derby mezi mládeži vikariátu Pardubice a Hradec Králové. Akce je pro mládež od 13 let

 

27. – 29. září je tu první letošní víkend pro mládež od 15 let. Mládeži, rezervujte si termín.

 

28. září bude sobotní výlet s Vaškem Čunkem a dalšími známými tvářemi. Tak že pokud vám je mezi 7 – 11 lety jste zváni.