Ohlášky

 

Pořad bohoslužeb - kaple sv. Václava

 

v týdnu od 26. ledna do 2. února 2020

 

 

Neděle 26. ledna

3. neděle v mezidobí

  8.30 na úmysl dárce

10.00 za Boží pomoc, ochranu Panny Marie a dary Ducha

          svatého pro syna a vnuka

 

Středa 29. ledna

 

17.00 za obrácení z rodiny Kobrlových

 

Čtvrtek 30. ledna

 

17.00 za uzdravení manželky Marie

 

Pátek 31. ledna

 

18.30 za uzdravení duše i těla

 

Neděle 2. února

 Svátek Uvedení Páně do chrámu

  8.30 na poděkování za společně prožitá léta a za dar zdraví pro

         celou rodinu

10.00 za Boží pomoc, ochranu Panny Marie a požehnání pro celou

          rodinu v roce 2020

 

 

Děkujeme všem, kdo jste se jakýmkoli způsobem zapojili do programu oslav svatého Jana Boska a 80. výročí posvěcení základního kamene našeho domu.

 

Dnes vás zveme na pěveckou přehlídku Cantáte Bimbi. Začátek je v 16 hodin v MUCu, generálka pro účinkující je v 15 hod. Zároveň prosíme o upečení nějakých buchet ke kávě a čaji. Děkujme. Více informací je na plakátku.

 

Žehnání svící bude příští neděli 2. února na začátku každé mše svaté. Jistě je vhodné mít doma požehnanou svící třeba ke společné modlitbě. Proto prosíme, abyste si svíce přinesli.

 

V sobotu 8. února zveme staré a nemocné ke společnému přijetí svátosti nemocných, které bude v našem kostele při mši svaté v 14.00 hodin. Příležitost ke svátosti smíření před přijetím sv. nemocných bude v týdnu před mší svatou a v sobotu od 13.30. Po mši svaté bude možnost setkání v baru. Srdečně zveme.

 

21. – 23. února (pá - ne) opět zveme mládež ve věku 11 – 14 let na společný víkend. Tentokrát na dobrodružnou akci Společenství prstenu. Více informací opět na plakátech a webu SKM.

 

V sobotu 29. února (sobota) se koná výlet pro děti a mládež ve znamení lyžování (sjezd i běžky) a dojde i na sáňkování, aneb sněžné hrátky, jak kdo umí.