Ohlášky

 

Pořad bohoslužeb - kaple sv. Václava

v týdnu od 19. do 26. ledna 2020

 

 

Neděle 19. ledna

2. neděle v mezidobí

  8.30 na úmysl dárce

10.00 za rodinu Vaškovu a Zimovu

 

Středa 22. ledna

 

17.00 za prababičku Barboru a všechny její děti

 

Čtvrtek 23. ledna

 

17.00 za blízkého zemřelého Pavla, ať žije v Božím pokoji

 

Pátek 24. ledna

 

18.30 za rodinu Svatbíkovu

 

Sobota 25. ledna

 

11.30 za celou salesiánskou rodinu, její přátele a dobrodince

 

Neděle 19. ledna

3. neděle v mezidobí

  8.30 na úmysl dárce

10.00 za Boží pomoc, ochranu Panny Marie a dary Ducha

          svatého pro syna a vnuka

 

 

V neděli proběhne setkání pod názvem Povídání o Mariině jídle v čase od 10.00 a od 11.00 v našem středisku. Jde o projekt na podporu mezinárodní charitativní organizace, která se zabývá projekty školního stravování v nejchudších zemích světa, kde hlad a chudoba brání dětem získat vzdělání

 

V pátek 24. ledna v rámci náboženství, si budou třeťáci zdobit svíce k 1. svatému přijímání. Akce bude probíhat v baru od 14 hodin.

V neděli 26. ledna při mši svaté v 10.00 hodin dětem požehnám svíce a třeťáci se představí našemu společenství. Pamatujme na ně v modlitbách.

 

V sobotu 25. ledna zveme všechny dobrovolníky, farníky i celé rodiny na Oslavy Dona Boska. Začátek v 9 hodin v Mucu, mše svatá bude v 11.30. Na programu je historický exkurs do období počátků Salesiánů v Pardubicích. Součástí programu bude i pohádka pro děti v podání Víťi Marčíka ml i už obvyklá ochutnávka zabijačkových výrobků. Více info na plakátech.

 

V neděli 26. ledna se bude konat pěvecká přehlídka Cantáte Bimbi. Rodičové, nezapomeňte přihlásit svoje děti. Těšíme se na vás…Více na plakátku.

 

Obracím se na vás s prosbou o krabičky od zápalek. Pro tento účel je v předsíni krabice. Děkuji. O. Vojtěch