Informace o táborech

 

Prázdninové tábory 2019

                            Pořádá Salesiánský klub mládeže, z. s. Pardubice

Milí rodiče, zdravím vás všechny, v tomto dopise vám přináším pár informací o táborech salesiánského klubu. Pokud jsem na nějakou vaši otázku neodpověděl, ozvěte se… Kontakty na mne jsou uvedeny ve spodní části dopisu.

Pár slov o táborech pro kluky a pro děvčata:

Tábory pořádáme v areálu rekreační chalupy na Míčově. K dispozici máme velkou zahradu s ohništěm, máme přístup na hřiště místního fotbalového klubu. Chalupa je vybavená několika ložnicemi, kuchyní, jídelnou, součástí vybavení jsou sprchy s teplou vodou. Pro období prázdnin v areálu instalujeme bazén.

Všechny táborové týmy jsou vedeny vedoucími, kteří prošli salesiánským kurzem pro táborové vedoucí. Stejně tak i táboroví zdravotníci absolvovali odpovídající kurz.

Pár slov o příměstském táboře

Program tábora bude probíhat v prostorách Salesiánského klubu mládeže. Účastnici příměstského tábora mají zajištěný oběd, svačinu i celodenní pitný režim.

Potkáme vždy v prostorách Salesiánského klubu mládeže. Program tábora začíná v 8 hod, konec je naplánovaný na 16 hod. Děti můžete přivést v době od 7 do 8 hod, odpoledne si je můžete vyzvednout mezi 16 a 17 hod. Případné výjimky a individuální potřeby můžete konzultovat s hl. vedoucí Marii Požárovou.  

Tým příměstského tábora tvoří dva dospělí vedoucí a 4 mladí dobrovolníci. Dospělí vedoucí tábora jsou držiteli osvědčení vedoucího letních táborů i zdravotníka zotavovacích akcí.

Termíny táborů:                                                                                                                                           

Tábor pro děvčata se koná v termínu 7. - 13. 7.

Tábor pro mladší kluky se koná v termínu 14. - 20. 7.

Tábor pro starší kluky se koná v termínu 21. - 27. 7.

Příměstský tábor se koná v termínu 26. - 30. 8.

 

Platba za tábor: na účet 120 038 7339/0800 nejpozději do 15. 6. 2019.

Cena za pobytový tábor je 1900,- kč. V případě účasti dvou dětí z jedné rodiny na naších táborech, platí druhý ze sourozenců 1500,- kč. Cena za příměstský tábor je 600,- kč

Jako variabilní symbol uveďte číselný kód tábora, kterého se vaše dítě zúčastní.

  • tábor pro děvčata - 12019
  • tábor pro mladší kluky - 22019
  • tábor pro starší kluky - 32019
  • příměstský tábor - 42019

A do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte.

 

Podrobnější informace: co si vzít s sebou na tábor, čas a způsob dopravy a další dokumenty k vyplnění dostanete nejpozději v první polovině června.

Podrobnější informace o táborech získáte vždy u hl. vedoucích jednotlivých táborových turnusů. Tábor pro děvčata - Marie Požárová (730 588 089), tábor pro mladší kluky - Václav Sychra (775 607 190), tábor pro starší kluky - Jiří Woclawek (777 259 334), příměstský tábor - Marie Požárová (730 588 089).

 

 

Koordinátor letních táborů

Jiří Woclawek SDB

Salesiánský klub mládeže, z. s. Pardubice

Zborovské nám. 2018, Pardubice 530 02

tel: 461 100 508

web: www.pardubice.sdb.cz

IČO: 65 66 74 25

účet: ČSP - 120 038 7339 / 0800

 

Předseda Salesiánského klubu mládeže

Jiří Woclawek SDB

mob: 777 259 334

e-mail: jiri.woclawekatgmail.com