Setkání chlapů a duchovní obnova

Datum: 
Sobota, 23. Březen 2019 - 14:00

Římskokatolická farnost v Pardubicích

zve muže nejen naší farnosti na SETKÁNÍ PRO CHLAPY

na téma: "Chlap v křesťanské rodině"


téma povede P. Václav VACEK

Termín: Sobota 23. března 2019

Místo: Salesiánský klub–Pardubice, Zborovské nám. 2018.

PROGRAM SETKÁNÍ:

  14:00–15:00 1.přednáška, dotazy (bar)

15:00–15:15 přestávka

15:15–16:152. přednáška, dotazy

16:30–17:15 mše svatá (kostelsv. Václava)

  17:30 večeře a potom (bar) „Chlapské aktivity“ k poctě sv. Josefa –soutěž v tesařských dovednostech

Přihlásit se je třeba do 15. března na stránkách farnosti: www.farnost-pardubice.cz, nebo na tel. 731 598 842,

poplatek100,- Kč, na místě.