Typy akcí

Všechny akce jsou vypsány v kalendáři a jejisch seznam naleznete také přehledně v menu. Některá data akcí či cíle výletů apod. jsou postupně upřesňována v průběhu roku.

Cílem krátkodobých akcí je rozšířit naše působení na co nejširší okruh lidí, prezentovat Salesiánský klub mládeže na veřejnosti a oslovit další mladé lidi nabídkou našich aktivit.

Pro představu uvádíme tradičně nejúspěšnější pravidelnou akci střediska - pěveckou přehlídku dětí mladšího školního věku Cantate Bimbi, které se účastní na 20 zpěváků a zpěvaček a na program pravidelně přichází více než stovka diváků. Ze sportovních akcí lze jmenovat např. jiz tradiční fotbalový turnaj Piksa cup nebo Florbalove turnaje pro děti. Z dalších aktivit pak např. Festival SHM (přehlídka činností jednotlivých klubů SHM), akce na Den dětí či Den rodin apod..

V průběhu roku pořádáme také výlety pro děti a mládež včtně prázdninových vícedenních akcí.