Kdo jsme

O nás

 

Salesiánský klub mládeže, z. s. Pardubice (SKM) je nestátní nezisková organizace, společně s ostatními SKM z celé České republiky se sdružují pod ústředím salesiánských klubů mládeže. Zřizovatelem ústředí SKM i jednotlivých klubů jsou Salesiáni Dona Boska.

Salesiáni působili v Pardubicích v letech 1939 – 1950. V roce 1991 salesiáni obnovili svou činnost v provizorních prostorách.  V roce 1996 jim byl navrácen v rámci restitucí celý objekt tehdejší jazykové školy a Salesiánské středisko mládeže mohlo rozvinout svou činnost. V následujících letech byl název organizace opět změněn. Až v roce 2015 bylo Salesiánské středisko mládeže přejmenováno na Salesiánský klub mládeže, z.s. Pardubice.

Posláním Salesiánského klubu mládeže, z. s. Pardubice je výchova dětí a mládeže v salesiánském duchu. Cílovou skupinou jsou děti, mládež a celé rodiny ze společenství kolem kaple sv. Václava i z celé farnosti Pardubice. Nabízíme jim volnočasové aktivity i pobytové akce.

SKM je otevřeno pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let a celé rodiny z Pardubic a okolí, kteří v něm chtějí trávit svůj volný čas, ať už v organizovaných sportovních, tvořivých aktivitách nebo v neorganizované činnosti.

V aktuálním školním roce 2018/19 je činnost SKM rozdělena podle věku do pěti skupin. Každé z věkových skupin nabízíme dvě a více aktivit, do kterých se mohou děti a mládež zapojovat.

 

  • děti do 6 let: Klub Salíček, Pouť rodin s dětmi
  • děti 7 - 10 let: kroužky (Divadelní, Stolní tenis, Tancování pro děvčata, Florbal), Sobotní výlety, Tvoření pro děti, Tábory
  • mládež 10 - 14 let: kroužky (Divadelní, Stolní tenis, Tancování pro děvčata, Florbal), Sobotní výlety, Tvoření pro děti, Víkendy pro děti od 10 let, Tábory
  • mládež 14 - 18 let-Společenství mladých, víkendy pro mládež 14+, tábory, vikariátní setkání pro mládež od 13 let, dobrovolnictví
  • Dospělí: Modlitby matek, Setkávání seniorů, Setkávání chlapů

 

Činnost SKM dále dělíme podle časové délky aktivity a její pravidelnosti. První skupinou jsou pravidelné krátkodobé aktivity (Salíček, kroužky, společenství mladých, oratoř), ty jsou každý týden. Další skupinou jsou víkendové aktivity (víkendy pro děti od 10 let a víkendy pro mládež od 14 let, výlety pro děti, Tvoření pro děti). Třetí skupinou jsou velké akce (Salesiáni mají talent, Oslavy dona Boska, Festival SHM), při kterých dochází k mezigeneračnímu setkávání.

 

 

Náš tým

Jsme tým zaměstnanců a dobrovolníků, kteří se rozhodli dát svůj čas dětem a mladým.  Součástí týmu jsou salesiáni a laičtí zaměstnanci, dobrovolníci z řad rodičů i dobrovolníci z řad dospívajících a mladých dospělých.