Milí dárci a sponzoři SKM

Úvodem 

Tato část našich webových stránek bude patřit vám, našim dobrodincům a donátorům. Rádi bychom vás průběžně informovali o činnosti našeho klubu. Činnost našeho klubu je totiž financována z různých dotací i z vašich štědrých darů. Vedle akcí pro děti a mládež investujeme vaše dary i do oprav našeho rekreačního objektu v obci Míčov. Objekt bývalé fary v obci Míčov je od roku 2000 majetkem Salesiánského klubu. Využíváme ho pro letní tábory i pobytové víkendy mládeže našeho klubu i mladých z celých Pardubic a okolí.

Zatravnění zahrady

Zdravím všechny dobrodince a donátory našeho Salesiánského klubu mládeže. I díky vašim finančním darům jsme mohli pokračovat v opravách  areálu rekreační chalupy v obci Míčov. Letos v zimě se nám povedlo vymýtit křoviny v dolní části zahrady i pokácet suché stromy na hranici našeho pozemku. Nyní na jaře pokračujeme zatravněním vyčištěné plochy (1000 m2) a vysázením živého plotu (30 m).