4. neděle postní

Josef přijímá Marii bez předběžných podmínek…, prezentuje se jako postava uctivého, delikátního muže, který, ač nemá všechny informace, rozhoduje se pro dobré jméno, důstojnost a život Marie. A ve své pochybnosti o tom, jak nejlépe si počínat, mu Bůh osvícením jeho úsudku pomáhá volit Častokrát dochází v našem životě k událostem, jejichž smysl nechápeme. Naše první reakce … (číst více)

14. 3. 2021 Život kostela Doba čtení: 3 minuty

Oslavy Dona Bosca 2021 (článek)

Letošní oslavy svátku našeho zakladatele byly stejně jako všude jinde v naší zemi v režimu protikoronavirových opatření. Mnohé bylo tedy nemožné zrealizovat, ale jiné mnohé bylo možné a přípravný tým neváhal využít všech příležitostí, jak si se společně radovat. Program jsme zahájili mší svatou a jejím online přenosem, po níž následovalo představení odpolední hry s úkoly a kvízu, … (číst více)

8. 3. 2021 Život kostela Doba čtení: 2 minuty

3.neděle postní (slavíme Rok sv. Josefa)

Dějiny spásy se naplňují „v naději, bez naděje“ (srov. Řím 4,18) a navzdory našim slabostem. Příliš často si myslíme, že Bůh staví pouze na tom, co je v nás dobré a vítězné, zatímco značná většina Jeho plánů se uskutečňuje přes naše slabosti a mimo ně. Pavel říká: »Abych se pro vznešenost těch zjevení nepyšnil, byl mi dán do … (číst více)

7. 3. 2021 Život kostela Doba čtení: 3 minuty

2. neděle postní (slavíme Rok sv. Josefa)

Po Marii, Matce Boží, nemá žádný světec v papežském magisteriu tolik prostoru jako Josef, její Snoubenec. Rád bych se s vámi podělil několika reflexemi o této nezvyklé postavě, která je tak blízká lidské situaci každého z nás…Tato touha narůstala během uplynulých měsíců pandemie, kdy uprostřed krize, jež nás postihuje, můžeme zakoušet, že naše životy jsou spřádány a neseny … (číst více)

3. 3. 2021 Život kostela Doba čtení: 2 minuty

1. neděle postní (slavíme Rok sv. Josefa)

Sestry a bratři, možná jste již zaznamenali, že papež František vyhlásil rok sv. Josefa. Citujeme z pastýř.listu našeho otce biskupa: „Rok 2021 vyhlásil papež František právě rokem sv. Josefa…V apoštolském listu Patris corde (Srdce otce) rozebírá jednotlivé charakteristiky pěstouna Páně. Opakovaně ho zmiňuje Písmo, nikdy však nevystupuje do popředí…doposud se nenašel ani jeho hrob. Jeho dílo … (číst více)

3. 3. 2021 Život kostela Doba čtení: 2 minuty

Slavíme Rok sv. Josefa

Papež František stanovil rok 2021 za rok sv. Josefa u příležitosti 150. výročí vyhlášení sv. Josefa za Ochránce všeobecné církve. Rozhodli jsme se, že i my chceme společně oslavit tohoto světce. Proto postní neděle do svátku sv. Josefa budeme rozjímat v kázání i v textu na webu o jednotlivých kapitolách z apoštolského listu papeže o … (číst více)

3. 3. 2021 Život kostela Doba čtení: 1 minuta

Oslavy Dona Boska 2021

Salesiáni Pardubice vás srdečně zvou na Oslavy Dona Boska 2021! Pro dodržení hygienických opatření jsme upravili program. Věříme, že i tak dokážeme společně prožít krásné chvíle a rodinnou atmosféru. Níže pod plakátkem je připravený program v sekci Podrobnější informace. Začínáme mší svatou (možnost sv. přijímání v kostele), pokračujeme představením CDB týmu s kvízem a odpolední … (číst více)

27. 1. 2021 Život kostela Doba čtení: 1 minuta

Novinky SKM Pardubice

Naše Covid opatření Každá skupina má svůj program ve svých obvyklých časech. Prostory pro program jednotlivých kroužků určí vedoucí aktivity, tak aby nedošlo k míchání skupin dětí a mladých mezi sebou. U vstupních dveří je k použití dezinfekce a ve vnitřních prostorách budeme používat roušky. Nadcházející akce Společenství mládeže od 11 let od 3. 12. Společenství … (číst více)

1. 12. 2020 Středisko mládeže Doba čtení: 1 minuta

Salesiánské Okénko v době Covidové (pilíř 2/8) + úkol (nejen pro děti)

Jaké jsou základní pilíře salesiánského preventivního systému? 2. Asistence označuje naši aktivní přítomnost mezi mladými. Snažíme se s nimi navázat osobní vztahy, naslouchat jim, a pokud je třeba vést a povzbuzovat jejich společnou zábavu. Je to styl soustředěný na mladé lidi, při kterém je dospělý partnerem, přítelem a průvodcem ve výchovném procesu. Mladistvý je vážně … (číst více)

9. 11. 2020 Středisko mládeže Doba čtení: 2 minuty

Salesiánské Okénko v době Covidové (pilíř 1/8) + úkol (nejen pro děti)

Jaké jsou základní pilíře salesiánského preventivního systému? 1. Rodinnost znamená pracovat pro mládež a žít s mládeží tak, že vzniká prostředí bezpečí, v němž se mladí lidé cítí přijímáni a prožívají, že „jsou doma“. Rodinnost je klíčovým pojmem, kterým don Bosco popisoval formu osobních vztahů a výchovy ve svých zařízeních. Potřeba rozvíjet ve všech salesiánských zařízeních tento … (číst více)

29. 10. 2020 Středisko mládeže Doba čtení: 1 minuta