Náboženství

Vyučování náboženství probíhá jako každotýdenní kroužek našeho klubu, v naších prostorách. Na vyučování navazují i další kroužky, stejně jako i salesiánská oratoř.

Prostory našeho klubu, kde se děti v pátek na vyučování náboženství scházejí, má otevřeno v době od 13 hod do 17:30 hod. Je zde postaráno jak o pitný režim tak i o asistenci dobrovolníků. Více info v sekci Oratoř.

Vyučování probíhá podle věku a v těchto časech:

  • 1 třída pátek 13:30 – 14:15
  • 2 třída pátek 13:30 – 14:15
  • 3 třída pátek 14:30 – 15:15
  • 4 – 5 tř. pátek 14:30 – 15:15
  • 6 – 9 tř. pátek 14:30 – 15:15